Wreck Anna Katrina Fritzen

ANNA KATRINA FRITZEN

Laivo indeksas: Valstybinio registro Nr. Laivas 25 (W-25)



Laivo vardas: ANNA KATRINA FRITZEN

Laivo tipas: Garlaivis, krovininis

Duomenys: 676-677Brutto-Reg-T

Laivo vaizdas: Aprasymas:Tarp Klaipėdos ir Juodkrantės.Statybos data, vieta: 1910, Johannes Fritzen, Emden und Stettin

Žuvimo data: 1942. 07.05  

Žuvimo aplinkybės: Nuskandintas soviet. povandeninio laivo T/Щ 320/

2017,09,06 po serijos nėrimų pagaliau pavyko įdentifikuoti laivą ir jis atitinka nuotraukoje esanti atvaizą 

http://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?58214

Pastabos: Laivas identifikuotas Arūno Vainoros spėjimu.
Šaltiniai ir literatūra: 1982m jūrlapis MCOPLIT 97
Sudarė, data: Vladas Žulkus 2001.01.18, ; 2002-05-27.
Patikslino, data: A. Vainora