Wreck W-30

W-30

Laivo indeksas: Valstybinio registro Nr. Laivas 30(W-30)

Laivo vardas: Nežinoma

Laivo tipas: Atrodo vokiečių (?) transportinis laivas

Duomenys: Pagal sonaro nuotrauką: bendras ilgis – 100-105 m, aukštis (korpuso) –apie 6 m, aukštis su antstatu – apie 14 m.

Laivo vaizdas: Sonaro nuotrauka

Aprašymas: Korpusas geležinis ar plieninis, kniedytas ir virintas. Laivas nuskandinta, matyti, torpedos – yra skylė korpuso apatinėje dalyje. Vidurinė dalis susprogdinta, kairysis (apatinis) bortas ties mašina išverstas. Mašina išdraskyta – guli cilindras, variklio pamatai.Antstatas gerai išlikęs, išlikęs net šturvalas. Gerai išlikęs laivagalis, status – “su veidrodžiu” ir visa galinė sekcija. Sraigtas apie 2,4 m skersmens. Laivagalyje denyje yra knechtas ir siauras liukas ( atviras). Laivas buvo 3 denių. Apatinis denis betonuotas su marmuro akmenukais, viršutiniai apkalti gražiai suleistomis "eglute" lentomis. Koridoriais galima praplaukti į visus denius ir išeiti laivo priekyje. Ant viršutinių denių yra neaiškios paskirties įrengimai, kuriuose, spėjama, galėjo būti priešlėktuviniai pabūklai. Prie pagrindo matosi tvirtinimo varžtai, prie kurių galėjo būti pritvirtinti pabūklai. Pabūklų nėra. Laivo nosis sudaužyta, inkaro kliuzas iškrites, inkaro nėra. žemutiniame denyje, dešiniame borte, spėjama, buvo gyvenamos patalpos, nes ten gausu baldų detalių."Oktopuso" narų spėjimu, tai gali būti keleivinis laivas.Statybos data, vieta: Nežinoma

Žuvimo data: Nežinoma

Žuvimo aplinkybės: Nežinoma

Vietos, kur guli laivas aprašymas: Laivas guli apie 2km į W nuo kranto, prieš Girulių bokštą, 20m gylyje. Smėlis, aplink didelių akmenų plotai. Laivas iškilęs virš grunto apie 8 m. Laivas guli ant kairiojo borto.

Korpuso radimo data ir aplinkybės: Sonarinis žvalgymas 2001-07-205 (“ALTAIR”)

Duomenys apie tyrimus: Ekspedicijos metu nustatyta, kad laivo liekanos apie 100 m ilgio. Laivas metaliniu korpusu, smarkiai suardytas (sprogimo?). Korpusas padalintas į dvi dalis. Perlaužtas korpusas ties laivo viduriu. Guli ant kairiojo borto, vietomis iki puses nugrimzdęs į smelį. Orentuotas korpusas nosimi į SW. Laivo nosis sudaužyta. Laivagalyje geri matosi sraigtas ir laivo pluksna. Nustatyti laivo tipo ir pavadinimo nepavyko.

Priemonės laivui išsaugoti:

Prieš kiekvieną nėrimą narai informuojami apie laivo išsaugojimo svarbą, įspėjami, kad neliestų ir nekeltų radinių iš vandens. Pravedami PADI Wreck Diver specializuoti kursai skirti laivų išsaugojimui ir saugiam nardymui prie nuskendusių laivų.

Pastabos:
Šaltiniai ir literatūra: 1982m jūrlapis MCOPLIT 97, “ALTAIR” sonarinis žvalgymas 2001-07-205
Sudarė, data: V. Žulkus, 2001-01-21; papildė- V. Žulkus, 2001-08-05; papildė – V. Žulkus (V. Krisikaičio nardymo 2001-09-27 duomenimis); V. Žulkus (nardė 2002.08.3)
Papildė, data: Arūnas Vainora 2003.10.11/ 2005.05.13