Wreck W-32

W-32

Laivo indeksas: Valstybinio registro Nr. Laivas 32(W-32)Laivo vardas: Nežinoma. Laivo tipas: Nežinoma. Duomenys: Ilgis – apie 75 m, plotis – apie 8,5 mLaivo vaizdas: Sonarinė nuotrauka Aprašymas: Į W nuo Klaipėdos uosto vartų.Aplink –22 m gylis.Statybos data, vieta: Gali būti vienas iš transportinių ar karinių laivų, nuskandintų 1942 - 1945 m. (žiūr. žemiau sąraše).Žuvimo data: Gali būti susprogdintas 1942-1945 m.

Žuvimo aplinkybės: Suardytas smarkaus sprogimo, matyti pataikius torpedai ar bombai ir sprogus amunicijai viduje.

Vietos, kur guli laivas aprašymas: Smėlingas gruntas. laivas guli ant dugno, nosis yra O (rytų) pusėje. Nosis iškilusi virš smėlio daugiau kaip 3 m. Vienas inkaras yra kliuze, kitas netoliese – iš kliuzo nukritusi grandinė. Laivagalis nugrimzdęs į smėlį – sraigto nesimato. Laivo priekio liko tik apie 3-3,5 m, toliau į vidurį denis nutrūksta. Visa kita laivo dalis kartu su antstatu sprogimo nuversta už kairio borto. Išliko dugnas su špantais , laivo viduje yra skaldos ir akmenų - balastas. Yra dalis antstato su 2 išdaužtais iliuminatoriais, gervės, blokas virvėms ar trosui, didžiulis metalo sąvartynas. Mėtosi apie 25 cm skersmens vamzdžio dalys, atrodo yra metalinio stiebo dalis, kažkoks bakas, “panašus į boilerį”. Prie dešiniojo borto, arčiau pirmagalio, laivo viduje rasta metlacho plytelė su prikibusiu cemento skiediniu. Po juomi ant plytelės yra gamybos štampas: H raidė apskritime ir užrašas “MADE IN BELGIUM”.

Korpuso radimo data ir aplinkybės: Aptiktas “ALTAIR” sonaru 2001-07-25

Duomenys apie tyrimus: Aptiktas “ALTAIR”, nardyta 2001-07-26 (E. Ežerinskis, V. Žulkus-nerasta), 2001-07-26 (E. Ežerinskis, Kl. Perminas, V. Žulkus, Paulina Bokiniec, Michal Celarek) ir 2001-08-03 ((E. Ežerinskis, R. Kraniauskas).

Priemonės laivui išsaugoti:

Prieš kiekvieną nėrimą narai informuojami apie laivo išsaugojimo svarbą, įspėjami, kad neliestų ir nekeltų radinių iš vandens. Pravedami PADI Wreck Diver specializuoti kursai skirti laivų išsaugojimui ir saugiam nardymui prie nuskendusių laivų.

Pastabos:
Šaltiniai ir literatūra: 1982 m. jūrlapis; “ALTAIR” žvalgymo sonaru 2001-07-25 duomenys, nardymo duomenys.
Sudarė, data: V. Žulkus, 2001-01-21; patikslinta V. Žulkaus 2001-08-05, A. Vainoro (narų klubas “Oktopus”) 2001-08-20.
Papildė, data: Arūnas Vainora 2003.10.11