Wreck Anna Katrina Fritzen

ANNA KATRINA FRITZEN

Laivo indeksas: Valstybinio registro Nr. Laivas 25 (W-25)Laivo vardas: ANNA KATRINA FRITZEN (?) arba PHÖNIXLaivo tipas: Garlaivis, krovininis (Ligoninės laivas – Phönix)Duomenys: 676-677Brutto-Reg-T Laivo vaizdas: Aprasymas:Tarp Klaipėdos ir Juodkrantės.Statybos data, vieta: 1910, Johannes Fritzen, Emden und StettinŽuvimo data: 1942. 07.05 /1944.11.21 “Phönix“/

Žuvimo aplinkybės: Nuskandintas soviet. povandeninio laivo T/Щ 320/Susidūrė su ligoninės laivu „Grenzland“. Sudegęs ir sušaudytas, visai sugriautas. („Phönix“)

Vietos, kur guli laivas aprašymas: Apie laivą 17-17,5 m gylis (prie laivo gylis 22-24 m), virš laivo – 18,5-18 m.


Korpuso radimo data ir aplinkybės: 2002-05-22 švedų laivu “Nils Strömcrona“. Ieškota pagrindiniu laivo sonaru, tyrinėjant kvadratą, nuleidžiamu sonaru ir videokamera (2002-05-23).

Duomenys apie tyrimus: Ekspedicijos metu nustatyta, kad laivo liekanos apie 30 m ilgio. Laivas metaliniu korpusu, smarkiai suardytas (sprogimo?). Yra inkaro grandinė, neseniai apsivėlę tinklai su žuvimi. Atrodo dalis išlikusio korpuso guli šonu.

Priemonės laivui išsaugoti: Prieš kiekvieną nėrimą narai informuojami apie laivo išsaugojimo svarbą, įspėjami, kad neliestų ir nekeltų radinių iš vandens. Pravedami PADI Wreck Diver specializuoti kursai skirti laivų išsaugojimui ir saugiam nardymui prie nuskendusių laivų.

Pastabos: Laivas identifikuotas Arūno Vainoros spėjimu.
Šaltiniai ir literatūra: 1982m jūrlapis MCOPLIT 97
Sudarė, data: Vladas Žulkus 2001.01.18, ; 2002-05-27.
Patikslino, data: A. Vainora