Wreck Fusilier

Fusilier W10Laivo indeksas: Valstybinio registro Nr. Laivas 10- (W10)

Laivo vardas: FusilierLaivo tipas: Transportinis motorlaivisDuomenys: Laivo dydis , techn. 6157 Bruto-Reg-T, apie 9000T talpa, 137m ilgio, ~17m pločio.Laivo vaizdas: MS"Fusilier"1944m Amsterdam Aprasymas: Apie 1,1 jm į vakarus nuo kranto, 19m gylyje, prie NemirsetosStatyb. Data, vieta: 1944 vasaros pabaiga
Priklausomybė Pagalbinis vokiečių karo laivyno laivasŽuvimo data: 1944 lapkričio 20

Žuvimo aplinkybės:

1944 lapkričio 19. prieš 22val. Išplaukė iš Pilau . Vėjas S-4-5b Lapkričio 20d., 7val. ryto pastebėjo, kad praplaukė Memelį, laivas
atsidūrė apie 13km į N nuo Memelio prieš Nemirsetą, apie 1,5 km nuo kranto.Gylis apie 19m. Laivui darant posūkį kairiuoju bortu, nuo
kranto, jį pastebėjo sovietai ir pradėjo šaudyti iš sunkiųjų tankų ir patrankų. Užsidegė laivo zenitinio pabūklo amunicija ir kilo gaisras.
Nukritus inkarui laivas negalėjo nuplaukti toliau nuo kranto. “Fusilier” lydėjo mažas karo laivas, bet jis negalėjo pasipriešinti, todėl nuplaukė į Memelį. Apie 10val. ryto atskridę sovietiniai bombonešiai subombordavo laivą. “Fusilier” nuskendo apie vidurdienį.

Duomenys apie laivą:(savininkas,kapitonas, įgula, keleiviai, krovinys, užduotis)

Kapitonas pakaitinis, įgula- apie 60 žmonių. Laive buvo 250 kareivių, kai kurie vyko atostogų, civiliai. Bandė gelbėtis trimis didelėmis valtimis, atrodo, tik viena su 13 žmonių pasiekė Liepoją. Kiti slėpėsi nuo apšaudymo laivo viduje, kur tikriausiai žuvo nuo sprogimų arba nuskendo kartu su laivu. Iškritus laivo inkarui, o priežastimi to galėjo buti sugadintas inkaro pakėlimo mechanizmas į kurį pataikė sviedinys, laivas sustojo. Negalėdamas manevruoti pasisuko pavėjui, atsukdamas priešui kairįjį bortą, todėl kariai laive slėpėsi dešinio borto patalpose. Šiose patalpose laivo nosyje, buvo dušai, vonios, tualetai, kurie gerai išsilaikė ir dabar. Laivo nosyje, tikriausiai nebuvo gaisro, nes laivo viduje išliko daug medinių baldų detalių. Tai sveikiausia išlikusi laivo dalis ir kad čia slėpėsi ir žuvo žmonės rodo rasti ginklai, šovininės su šoviniais, kariški batai, diržai, odiniai amunicijos elementai.. Nei žmonių kaulų, nei rūbų išoriškai nesimato. Laivas vežė 2 sunkvežimius, kurių fragmentai gerai matosi ir dabar. Laivui krypstant ant dešinio borto sunkvežimiai nuslydo deniu ir nuvirto ant dešinio šono. Sunkvežimių kėbulai suirę ir dabar matosi tik galiniai tiltai, rėmai, lingės, pavarų dėžė ir dalis variklio. Laivo triumai užnešti smėliu, todėl neaišku koks krovinys galėjo buti laivo viduje. Kapitono tiltelyje, kaip ir visoje centrinėje laivo dalyje, tikriausiai buvo gaisras, nes patalpose nelikę jokios apdailos, baldų. Kadangi laivas iki viršutinio denio nugrimzdęs į smelį, tai galima apžiūrėti tik tai kas buvo virš denio arba tas patalpas, kurios neužneštos smėliu. Ties laivo viduriu rasta kažkas panašaus į 2 aviacinės bombas. Tiksliau nustatyti sunku, nes matosi tik priekinės dalys, o toliau užversta metalo konstrukcijomis.

Laivo konstrukcija:Transportinis krovinis laivas su kaminu viduryje. Korpusas kniedytas. 2 triumai laivo priekyje, tarp jų stiebai, kurie sujungti rėja prie kurios tvirtinosi gervės naudojamos laivui krauti. Kapitono tiltelis laivo centrinėje dalyje. Pagrindinis variklis laivo viduryje ir dabar matosi 3 dyzeliniai pagalbiniai varikliai. Už mašinų skyriaus vel 1 arba 2 triumai, stiebai tarp ju. Laivugalis apvalus.

Vietos, kur guli laivas ir laivo aprašymas:Dabar, aplink laivą, maždaug 20m pločiosmėlio juosta, nors toliau dugnas akmenuotas. Laivas guli nosimi i S, visu korpusu pasviręs
ant dešinio borto beveik iki viršutinio denio nugrimzdęs į smėlį. Ant laivo nosies, savo lizde kabo dešinys inkaras, kairiojo grandinė
išsivyniojusi ir susmegusi į smėlį, pats inkaras guli toliau akmenų. Atsarginis inkaras yra laivo priekyje netoli dešiniojo borto. Laivo nosis atitrūkusi nuo korpuso ir per plyšimo angą galima patekti į galjuno ir vonios patalpas. Priekine viršutinė dalis buvo gyvenama, nes liko baldų detalės. Rastas aliuminio kibiras su jame esanciomis vokiškomis knygomis, dujokaukė. Korpusas atitrūkęs nuo nosies guli vos pakrypęs ant dešinio dorto. Iki viršutinio denio ir triumų viršaus užneštas smėliu. Po priekiniais steibais esančiose patalpose galėjo būti ginklų spinta, nes ten matosi šovinių dėžės ir surikiuoti šautuvai. Stiebai nulinke į dešinę link laivo nosies. Pagrindinis anstatas labai susprogdintas ir sudegęs, nes čia visa laivo elektro instaliacija be izoliacijos. Visur suvirtusios ir išsibarsčiusios laivo dalys, vamzdžiai, cisternos. Kaminas iškyla iki
9m gylio. Nuo variklio iki laivugalio viskas uzvirte metalo lakštais, vamzdžiais ir konstrukcijomis, todėl sunkvežimiai ir triumai užversti
metalu. Laivugalis labiau pakrypęs ant dešinio borto. Laivo vairas ir sraigtas užnešti smėliu ir matosi tik viršutinės jų dalys.


Korpuso radimo data ir aplinkybės:

Laivas rastas 2002 gegužės mėn. laivo "Nils Stromerona" pagrindinio ir nuleidžiamo sonaro pagalba. Laivą apžiūrėjo Karinių Jūrų Pajėgų narai ir Klaipėdos universiteto archiologijos fakulteto studentai vadovaujami prof. Vlado Žulkaus. PADI nardymo centras “OKTOPUSAS” ir Klaipėdos Narų Tyrinėtojų Klubo nariai surengė ekspediciją 2002 liepos mėnesį.

Duomenys apie tyrimus:

PADI nardymo centras “OKTOPUSAS” ir Klaipėdos Narų Tyrinėtojų Klubo nariai surengė ekspediciją 2002 liepos mėnesį, kurios metu buvo nufilmuotas laivo korpusas, padaryta keletas nuotraukų ir papildytas laivo aprašymas. Surinkti duomenys ir filmas buvo perduoti prof. V.Žulkui ir Vokiečių karių kapų tvarkymo draugijai.

Priemonės laivui išsaugoti:

Remiantis prof. V.Žulkaus surinkta medžiaga ir Klaipėdos narų tyrinėtojų klubo nario Algirdo Žukausko iniciatyva, Klaipėdos vokiečių karių kapinėse buvo atidengtas paminklinis akmuo žuvusiems įamžinti.Prieš kiekvieną nėrimą narai informuojami apie laivo išsaugojimo svarbą, įspėjami, kad neliestu ir nekeltu radinių iš vandens. Pravedami PADI Wreck Diver specializuoti kursai skirti laivų išsaugojimui ir saugiam nardymui prie nuskendusių laivų.

Šaltiniai ir literatūra:

Jenett R. Die Katastrophe des Motorschiffes “Fusilier”/
“Memeler Dmpfboot” 1955,01,20, Nr2, “Memeler Dampfboot”
1968.11.20, Nr 22, S.302. Meister J. Der Seekrieg in den
osteuropaischen Gewassern 1941-1945. Munchen. 1958.
1982m. jūrlapis.

Pastabos:

Sudarė, data: Vladas Žulkus 2001.01.07

Papildė, data: Arūnas Vainora 2002.09.11  

Žiūrekite "Lietuvos Ryto TV" reportažą apie "Fusilier"
( Pastaba: Didelis failas 16MB )