Wreck W-24

Vidutinis žvejybinis traleris W 24Laivo indeksas: Valstybinio registro Nr. Laivas 24- (W24)

Laivo vardas: Nežinomas Laivo tipas: Vidutinis žvejybos traleris (VŽT) Duomenys: Laivo vaizdas: Aprasymas: Apie 4 jūrmilės į SW nuo Juodkrantės.Statybos data, vieta: Spėjama 1965m Žuvimo data: Nežinoma

Žuvimo aplinkybės:
Nežinomos

Vietos, kur guli laivas aprašymas:

Korpusas guli 27m gylyje, nosimi į vakarus, apie 2,2 jm. nuo kranto. Abiejų inkarų grandinės išleistos ir nugrimzdusios į smėlį, dugnas smėlėtas, korpusas stovi ant tiesaus kilio iki vaterlinijos smėlyje, korpusas sveikas. Kapitono tiltelyje nėra jokių laivo valdymo prietaisų, ar apdailos detalių, metalas smarkiai išrūdijęs. Durys išlaužtos ir guli šalia. Po kapitono tilteliu yra koridorius jungiantis abu bortus, iš čia galima patekti į galjūną, į patalpą laivo viduryje ir į kajutes laivugalyje. Laivugalyje yra beveik visi iliuminatoriai, daugelis praviri. Kajutės užmestos smėlio, todėl čia labai mažai vietos. Laivo denis medinis, gerai išsilaikęs, triumai praviri, tušti. Laive išoriškai nesimato jokių pažeidimų dėl kurių laivas galėjo nuskęsti. Laivo plunksnos ir sraigto nesimato ( užnešta smeliu). Korpusą 2002 metų vasarą užkabino žvejybinis tralas ir nutrūko. 2003 pavasarį tralas apraizgė laivo nosį ir jo atkabinti nepavyko.Korpuso radimo data ir aplinkybės:

Laivas rastas 2002 rugpjūčio mėn. naudojant prof. Vlado Žulkaus pateiktas kordinates PADI nardymo centras “OKTOPUSAS” ir Klaipėdos Narų Tyrinėtojų Klubo nariai surengė ekspediciją ir rado laivą naudodami GPS ir echolotą.

Duomenys apie tyrimus:

Ekspedicijos metu pavyko nustatyti laivo tipa, buvo rasta elektros rozetę, kurioje matosi 1965m., todėl galima spėti, pagaminimo arba elektros instaliacijos įrengimo datą. Apžiūrėtas laivas iš išorės ir iš vidaus. Netoli yra nuskende dar keletas laivų, todėl spejama, kad šie laivai buvo Sovietinės armijos naudojami kaip jūros taikiniai .


Priemonės laivui išsaugoti:

Prieš kiekvieną nėrimą narai informuojami apie laivo išsaugojimo svarbą, įspėjami, kad neliestų ir nekeltų radinių iš vandens. Pravedami PADI Wreck Diver specializuoti kursai skirti laivų išsaugojimui ir saugiam nardymui prie nuskendusių laivų.


Pastabos:

Šaltiniai ir literatūra: 1982m jūrlapis MCOPLIT 97

Sudarė, data: Vladas Žulkus 2001.01.18

Papildė, data: Arūnas Vainora 2003.10.11